Okres Bożego Narodzenia

W Szkole Podstawowej w Dąbrowach