„Nie wszyscy mamy te same zdolności, ale wszyscy winniśmy mieć te same możliwości, aby swe zdolności rozwijać”.

John F. Kennedy


1.    Tworzymy życzliwą i bezpieczną atmosferę opartą na kulturze osobistej nauczycieli, dzieci i rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałaniu.
2.    W swej pracy kierujemy się rozpoznaniem oczekiwań i potrzeb wszystkich stron zaangażowanych w proces kształcenia i wychowania.
3.    Wciąż podnosimy standard nauczania i uczenia się.
4.    Uczymy dzieci miłości do „Wielkiej” i „Małej” Ojczyzny.
5.    Uczeń jest kulturalny, szanuje rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, okazuje pomoc i życzliwość swoim rówieśnikom, jest ciekawy otaczającego świata.