16 października  na sali gimnastycznej odbyło się spotkanie całej społeczności szkolnej

z okazji 40 rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Uczniowie klasy VIII przypomnieli najważniejsze wydarzenia z życia Jana Pawła II od dzieciństwa do najważniejszego urzędu w Kościele. Montaż słowny przeplatany był piosenkami  „Wadowice”, „Barka”, „Słowiański papież”, „Leć muzyczko” w wykonaniu uczniów klasy V i VIII. Do każdej piosenki  była prezentacja multimedialna. Mogliśmy też usłyszeć papieża i jego „ważne słowa” do Polaków, które przekazywał podczas pielgrzymek do Polski. Program przygotowali uczniowie klasy VIII po kierunkiem nauczyciela religii Waldemara Zyśka.